بارگزاری ، شکیبا باشید
فهرست
دکتر سید عارف هاشمی

دکتر سید عارف هاشمی

رییس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه

تخصص : پزشک عمومی

جزئیات تماس

تلفن مستقیم ۳۲۱۹۹۰۱۵ - ۳۲۱۹۵۱۰۰
تلفن داخلی ۲۱۰ - ۲۱۲
فکس ۰۱۱-۳۲۱۹۰۱۸۱
پست الکترونیکی