فهرست

پیام تبریک دکتر پیام کبیری به مناسبت روز کتابدار

دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات انتشارات علمی وزارت متبوع، طی ارسال نامه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را از کتابداران و شاغلین کتابخانه ها و بخش های اطلاع رسانی دانشگاه اعلام فرمودند...

تشکیل کمیته راهبردی ارتقاء وب سایت دانشگاه

دکتر یمین فیروز مدیر آمار و فناوری اطلاعات وارتباطات دانشگاه از تشکیل کمیته راهبردی ارتقای وب سایت دانشگاه خبر داد: ایشان هدف اصلی این کمیته را تلاش برای ارتقاء کیفی و فنی پورتال دانشگاه بیان کرده و اذعان داشتند

اولین همایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه اداری- مالی

اولین همایش دستاوردهای پژوهشی در حوزه اداری - مالی در دانشگاه علوم پزشکی بابل در تاریخ 6 شهریور 1393 برگزار خواهد شد .رئیس همایش جناب آقای دکتر مظفر ربیعی و دبیر همایش جناب آقای دکتر محمود حاجی احمدی میباشند. جهت دریافت کلیه اطلاعات و فایلهای مربوط به همایش کلیک کنید

همایش هماهنگی جهت توسعه سپاس در راستای طرح تحول نظام سلامت با حضور مدیر آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه و کارشناسان مربوطه در تاریخ 13/3/93 و در محل وزارت بهداشت برگزار شد :

در این همایش دکتر ریاضی مدیر آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت ، ضمن خوشامد گویی اهداف همایش را تشریح نمودندو در ادامه خانم مهندس عابدیان ، در خصوص اقدامات انجام شده در همراستایی سپاس با طرح تحول نظام سلامت توضیحاتی ارائه دادند و بعد از بحث و بررسی در خصوص سیستم های ارتقا، کیفیت ، حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم ، کاهش میزان پرداختی بیماران بستری ، اقدامات انجام شده در خصوص سامانه 1590 توضیح داده شد.

سامانه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه راه اندازی شد

جناب آقای دکتر یمین فیروز دبیر کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت دانشگاه خبر داد:« در راستای اطلاع رسانی دقیق و به موقع فعالیت ها، عملکرد و نتایج اجرای طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل به شهروندان و عموم مردم، سامانه اطلاع رسانی این ستاد به آدرس زیر راه اندازی شد:

سامانه اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت راه اندازی می شود

دکتر یمین فیروز مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه و دبیر کمیته مدیریت اطلاعات و اطلاع رسانی طرح تحول نظام سلامت خبر دادند: بزودی در راستای اطلاع رسانی دقیق و به موقع فعالیت های ستاد طرح تحول نظام سلامت دانشگاه و ارائه گزارش نتایج اجرای این طرح به عموم مردم، سامانه اطلاع رسانی تحول نظام سلامت در دانشگاه راه اندازی خواهد شد.

بروزرسانی سامانه HIS تمامی مراکز درمانی در راستای اجرای موفق طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه

دکتر یمین فیروز مدیر اداره آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه خبر داد: در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت، با حمایت ریاست محترم دانشگاه و ریاست مراکز درمانی و تلاش مضاعف رابطین IT، سامانه HIS تمامی بیمارستانها، بر اساس آخرین تغییرات مدنظر وزارت متبوع بروز رسانی شد. در همین راستا تلفن گویای 1590 نیز در دانشگاه علوم پزشکی بابل، راه اندازی شد و پاسخگوی شهروندان عزیز در این خصوص می باشد.

برگزاری مراسم اختتامیه راهیان نور همزمان با مراسم سا لگرد شهید شجاعیان در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، بسیج دانشجویی مراسم اختتامیه راهیان نور همزمان با مراسم سا لگرد شهید شجاعیان را با حضور معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه دکتر عمویی ،مدیران و همکاران و دانشجویان دانشگاه و خانواده شهدا ،دوستان و جانبازان هم رزم شهید شجاعیان روز یکشنبه مورخ 31/1/93 در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزارنمود.