فهرست

پیام تبریک دکتر پیام کبیری به مناسبت روز کتابدار

دکتر پیام کبیری رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات انتشارات علمی وزارت متبوع، طی ارسال نامه ای مراتب تقدیر و تشکر خود را از کتابداران و شاغلین کتابخانه ها و بخش های اطلاع رسانی دانشگاه اعلام فرمودند...