فهرست

تخصیص یک واحد کلینیک سیار دندانپزشکی به دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی درطی خبری افزود: در استمرار طرح تحول سلامت دستگاه های یونیت سیار دندانپزشکی به تعداد ۸۰ واحد در کل کشور توزیع شد. که الحمدالله یکی از این واحدها به دانشگاه علوم پزشکی بابل تعلق گرفته و آماده ارائه خدمات رایگان دندانپزشکی و بهداشت دهان و دندان به سراسر منطقه شهرستان بابل است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل افزود:امیدواریم با همکاری خیرین سلامت دهان و دندان دانشکده دندانپزشکی،معاونت بهداشتی و معاونت درمان اثرات خیر وجود همچنین دستگاهها و ماشین های پیشرفته یونیت دندانپزشکی را در همه مناطق محروم شهرستان بابل داشته باشیم. تا اثرات خیر  آن به همه مردم منطقه برسد.