فهرست

تغییرساعت کار در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، ساعت کار دانشگاه علوم پزشکی بابل در روزهای شنبه الی پنج شنبه هفته آینده ۹۶/۵/۱۴ الی ۹۶/۵/۱۹ از ساعت ۶:۳۰ صبح الی ۱۳:۳۰ می باشد.