فهرست

بازدید دکتر ربیعی ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل از باغ مستوفی دونه سر بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل و معاونین به همراه بخشدار و رئیس شورای بخش گتاب از باغ مستوفی دونه سر و زمین خیریه قاسم گودرزی در درزیکلا آخوندی جهت احداث مرکز بیمارستانی و پژوهشی بازدید نمودند.