فهرست

بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رصد خانه آلاشت سوادکوه

اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رصد خانه آلاشت سوادکوه، سه شنبه ۱۰ مرداد، بازدید به عمل آوردند.

این اردوی فرهنگی در قالب کارگاهی برگزار شده که اولین جلسه "کارگاه نجوم در قرآن" در سالن فرهنگ معاونت فرهنگی و دانشجویی و با تدریس دکتر پورامیر بوده و سپس دومین جلسه این کارگاه بازدید از رصد خانه آلاشت بوده تا اساتید بصورت عملی با نکات گفته شده در کارگاه آشنا شوند. از دیگر برنامه های این اردوی علمی- فرهنگی بازدید از موزه مردم شناسی در منطقه آلاشت بوده است. شایان ذکر است دکتر عبدالایمان عمویی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه نیز در این برنامه حضور داشته است.

 بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رصد خانه آلاشت سوادکوه

 بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رصد خانه آلاشت سوادکوه

 بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رصد خانه آلاشت سوادکوه

 بازدید اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل از رصد خانه آلاشت سوادکوه