فهرست

تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، نشست خبری دکتر حاجی احمدی معاون توسعه و پشتیبانی دانشگاه، دکتر هاشمی مشاور رئیس دانشگاه با خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت هفدهم مرداد روز خبرنگار مورخ ۱۹ مرداد ۹۶ در هتل میزبان بابلسر برگزار شد.

گفتنی است : خبرنگاران از پروژه در حال ساخت کلینیک ویژه امید بندپی غرب، مرکز بهداشت روستایی پوست کلا بندپی شرقی، بیمارستان نوین درمان کودکان امیرکلا، اورژانس بیمارستان شهید بهشتی بابل، اورژانس بیمارستان آیت الله روحانی بابل، بیمارستان شهید رجایی بابلسر بازدید نمودند.

تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل
تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل
تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل
تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل
تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل
بازدید خبرنگاران از پروژه های در حال اجرای دانشگاه علوم پزشکی بابل
تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل
تجلیل از خبرنگاران شهرستان بابل به مناسبت روز خبرنگار در دانشگاه علوم پزشکی بابل