فهرست

راه اندازی کلینیک سیار دندان پزشکی در بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، در استمرار طرح تحول سلامت کلینیک سیار دندانپزشکی به همت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و خیرین سلامت درکشور به تعداد ۸۰ عدد توزیع شده که یکی از آنها به دانشگاه علوم پزشکی بابل اختصاص پیدا کرد.

دکتر ربیعی اظهارداشت: امیدواریم این طرح منشا اثرات خیر برای مردم شهرستان بابل به خصوص  برای مناطق محروم باشد.

راه اندازی کلینیک سیار دندان پزشکی در بابل

راه اندازی کلینیک سیار دندان پزشکی در بابل

راه اندازی کلینیک سیار دندان پزشکی در بابل

راه اندازی کلینیک سیار دندان پزشکی در بابل