فهرست

جشن روز پزشک در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم روز پزشک با حضور دکتر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر اشرفیان معاون بهداشتی، دکتر هاشمی رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه و کارکنان مورخ دوم شهریور ۹۶ در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی بابل برگزار شد.

جشن روز پزشک در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بابل