فهرست

پنجم شهریور، روز بزرگداشت دانشمند نامی، محمدبن زکریای رازی و روز داروسازی گرامی باد

پنجم شهریور روز داروساز و زادروز گرانمایه مسلمان ایرانی، محمدبن زکریای رازی شیمی‌دان بزرگ ایرانی را به همه زحمت کشان این عرصه تبریک، تهنیت و مبارک باد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل