فهرست

انتصاب مشاور ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل

طی حکمی از سوی دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل آقای سید جواد موسوی به عنوان مشاور ریاست دانشگاه منصوب شد .متن پیام بدین شرح می باشد :

جناب آقای سید جواد موسوی

سلام علیکم

احتراماً ، به موجب این ابلاغ ، نظر به تعهد وتجربیات  ارزنده ،شما را به عنوان مشاور ریاست دانشگاه منصوب می نمایم .

امید است در راه اعتلاء و ارتقاء دانشگاه با رعایت تدابیر و اعتدال موفق و موید باشید .