فهرست

رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه خبر داد: مقام دوم کاراته المپیاد ورزشی دانشجویان دختر به دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل رسید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، زهره طاهری دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بابل توانست در مسابقات کاراته المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی که در بام ایران، شهرکرد در حال برگزاری است، به مدال نقره دست یابد.