فهرست

قابل توجه دانشجویان ورودی سال 96 (جدید الورود )

قابل توجه دانشجویان ورودی سال ۹۶ (جدیدالورود )، برای نحوه ثبت نام اینترنتی از ساعت ۱۱ صبح تاریخ ۹۶/۶/۲۶ از طریق سایت معاونت آموزشی پیگیری گردد.