فهرست

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ناپیوسته مدارک لازم جهت ثبت نام مقطع کاردانی به کارشناسی

مدارک لازم جهت ثبت نام مقطع کاردانی به کارشناسی:

* اصل شناسنامه و ۲ برگ تصویر از تمام صفحات آن

* اصل کارت ملی به همراه ۲ برگ تصویر پشت ورو

* ۱۲ قطعه عکس تمام رخ ۴*۳ تهیه شده در سال جاری

*  مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را مشخص کنند (برای برادران)

* اصل یا گواهی مدرک کاردانی (فوق دیپلم)

* گواهی پایان طرح نیروی انسانی

* مجوز ادامه تحصیل و تاییدیه تسویه حساب با صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت

ضمنا دانشجویان می توانند اینجا کلیک کنند و فرم های مربوط به ثبت نام را دریافت و آنها را تکمیل کنند. به همراه داشتن این فرم ها هنگام ثبت نام الزامیست.