فهرست

فراخوان جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال ۹۶

به اطلاع دانشچویان محترم می رساند باتوجه به مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت و توافق بعمل آمده با معاون محترم علمی ریاست جمهوری جهت جذب سالیانه ۱۰۰ نفر از فارغ التحصیلان برتر مقطع دکتری حرفهای شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی به شرط داشتن معدل ۱۷ و چاپ حداقل یک مقاله در ISI یا MEDLINE به عنوان نویسنده اول به صورت دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی در قالب طرح نیروی انسانی میتوانند مشغول به فعالیت گردند دانشجویان متقاضی میتوانند با مراجعه به سایت rap.hbi.ir نسبت به ثبت نام و بارگذاری مدارک خود در سامانه مذکور اقدام نمایند.