فهرست

تجلیل از کادر پرستاری برگزیده مراکز آموزشی درمانی دولتی و خصوصی و دانشکده های پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، در مراسم روز پرستار از کادر پرستاری برگزیده مراکز آموزشی درمانی دولتی و خصوصی و دانشکده های پرستاری دانشگاه تجلیل و تقدیر بعمل آوردند.

تجلیل از کادر پرستاری برگزیده مراکز آموزشی درمانی دولتی و خصوصی و دانشکده های پرستاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل

اسامی پرستاران و دانشجویان برگزیده سال ۱۳۹۶  بدین شرح می باشد:

پرستاران برگزیده کشوری : اعظم السادات مظلومی، عظمت السادات ساداتیان

بیمارستان آیت ا... روحانی (ره) : محمد حسین واگذاری (پرستار مدافع حرم ) ،مریم عموزاده ،فرشته جماعت ملک ،فاطمه هدایت زاده ، حکیمه باباپور، منیره احمدپور، صابره هاشم پور، معصومه برارنیا ،فاطمه اسدی ، کبری براریان ،زهرا عسگری ،ام البنین کربلایی ،روجا شیرافکن ،صغری شاه حسینی ،زهرا پورشعبان ،مهدی مهاجرانی ،مریم رجبعلیان

بیمارستان شهید بهشتی :معصومه  براری ،خدیجه نبی پور، رعنا لطفی ، سمانه رفیعی ، زینب کرامت ، مریم علیجان تبار ،سکینه بابا خانی ،اکرم السادات عمرانی بهیار ،محمدعلی فیروزی پوری ،حمید عباسپور

بیمارستان کودکان امیرکلا : لیلا فیضی ،اعظم السادات مظلومی ، فاطمه عابدی،فاطمه محمد زاده ،فرزانه شیر خانی ،مرضیه قربانی

بیمارستان شهید یحیی نژاد:  سیده مهری حسین پور ، عظمت السادات ساداتیان ، مریم مهدی پور ، صدیقه طاهری ، سیده خاتون رمضان نیا ، مونا کهنسال ، محمد مصحفی ، نور محمد غلامعلی تبار

مرکز ناباروری حضرت فاطمه الزهرا (س): فاطمه کیانی

بیمارستان هفده شهریور : محبوبه رحمانی / بیمارستان شهید رجائی بابلسر : زهرا نیکزاد / بیمارستان خصوصی بابل کلینیک :زینب خاتون ملا کریمی / بیمارستان خصوصی مهرگان : بنفشه رسنواد /جراحی محدود سینا :معصومه نظری / معاونت بهداشتی :فاطمه جهانی / مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی :عمران نصرا...پور

دانشکده پزشکی : دکتر افسانه ارزانی ،آیدا قربانی ، سیده معصومه عباس نژاد ،  مهسا هوه جی ،عارفه آرش ، مریم رضوانی

دانشکده پیرا پزشکی :دانیال رضوانه بابلی ،مهسا فلاح

دانشکده پرستاری رامسر :دکتر فاطمه غفاری ،فهیمه صنوبر لیما کشی ، سیده هانیه حسینی ترونجی

دانشکده دندان پزشکی :فاطمه آل ابراهیمی /دانشگاه آزاد اسلامی :فاطمه نبی زاده ،مژگان گیل