فهرست

مراسم تكريم و معارفه رئیس دانشکده طب ایرانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم معرفی رئیس جدید دانشکده طب ایرانی و قدر دانی از زحمات و تلاش های رئیس سابق این دانشکده با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر دینی رئیس دفتر، اساتید و اعضاء هیأت علمی و کارکنان دانشکده مورخ ۹۶/۱۱/۱۰ در دانشکده طب ایرانی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است: با حکم دکتر جلالی سرپرست دانشگاه، دکتر سید علی مظفر پور استادیار دانشگاه علوم پزشکی به عنوان رئیس جدید دانشکده طب ایرانی معرفی و از زحمات و تلاش های سر کار خانم دکتر معصومه بیانی با اهداء لوح و جوایز قدردانی شد.

 

مراسم تكريم و معارفه رئیس دانشکده طب ایرانی

مراسم تكريم و معارفه رئیس دانشکده طب ایرانی

مراسم تكريم و معارفه رئیس دانشکده طب ایرانی

مراسم تكريم و معارفه رئیس دانشکده طب ایرانی

مراسم تكريم و معارفه رئیس دانشکده طب ایرانی