فهرست

نشست پزشکان تمام وقت دانشگاه با دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، دکتر جلالی خاطر نشان کرد: جایگاه ویژه پزشکان و متخصصان در عرصه سلامت و ارائه خدمات بهداشتی درمانی غير قابل انكار است. مشارکت بیشتر پزشکان در عرصه های تصمیم گیری و استفاده از نظرات فعالان عرصه سلامت می تواند در تحقق اهداف دانشگاه موثر باشد.