فهرست

مراسم تکریم دکتر سید مظفر ربیعی رئیس سابق دانشگاه و معارفه دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم دکتر سید مظفر ربیعی رئیس سابق دانشگاه و معارفه دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت

زمان:سه شنبه ۹۶/۱۱/۱۷
ساعت: ۱۰:۳۰
مکان: سالن شهید شجاعیان دانشگاه علوم پزشکی 

مراسم تکریم دکتر سید مظفر ربیعی رئیس سابق دانشگاه و معارفه دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر حریرچی قائم مقام وزیر بهداشت