فهرست

مرحوم حضرت آیت الله روحانی (ر ه) و جناب آقای دکتر خالق نژاد از مهم ترین نقوش برجسته دانشگاه علوم پزشکی بابل به شمار می روند.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، دکتر سیدفرزادجلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم معارفه اذعان داشتند.

حمد و سپاس ایزد منان و خداوند سبحان را که به انسان قدرت تفکر و اندیشه داد و او را در میان خلائق برتری بخشید.

در جلسه ای مبارک و میمون حضور داریم که مقرر شده تکریم مسئولی را به جا آوریم که چند سالی به خدمت صادقانه پرداخت و هرچه توان داشت در این مسیر بذل نمود او که از نوادگان جدم رسول خداست با صداقت و ادب و اخلاق به مدیریت دانشگاه پرداخت.

همچنن مقرر است معارفه حقیری را به جا بیاوریم که خود مطلقا میل به مدیریت دوباره نداشته و سرگرم وظایف هیات علمی خود بود و تنها و تنها و به دلیل مراجعات بی شمارگروههای مختلف : دانشگاهی، درمانی، پارلمانی و وزارتخانه ای و تنها پس از تمام شدن حجت شرعی و عرفی پا به عرصه مدیریت دوباره گذاشتم.

گروه هایی که درد دانشگاه داشتند، دغدغه شهر و استان داشتند و از جناح های مختلف بودند.

 ولى در یک مطلب مشترک و آن اميد به آینده بهتر امید برگشت به سالهای اول دانشگاه، امید برگشت به دهه های ۶۰ و ۸۰، دهه هایی که هر سال دانشگاه با سال قبل متفاوت بود و همواره رو به پیش .دانشگاه علوم پزشکی بابل با بیش از ۳۰سال قدمت خود و پس از زحمات زیادی که توسط دو بزرگوار معنوی و علمی آن زمان که هر دو در پیگیری ايجاد دانشگاه شهره بودند، امروز جز دانشگاههای مطرح کشور شده است. پیگیری ها و حمایت های جدی مرحوم حضرت آیت الله روحانی (ره) و سخت کوشی ها و دوندگی های جناب آقای دکتر خالق نژاد از مهم ترین نقوش برجسته این دانشگاه به شمار می روند این عرصه پس از چندی به سروران دیگری منتقل شد که هرکدام نقش بسزایی در رشد و اعتلای دانشگاه داشتند. سوای مدیریت های کوتاه و گذرا نقش پر رنگ تر و طولانی تر سروران عزیز جناب آقایان:  دکتر نوروزیان، دکتر میکانیکی، دکتر نورباران، دکتر ربیعی در تاریخ دانشگاه همواره دیده می شود.

وی همچنین خاطر نشان کرد هم اکنون دانشگاه علوم پزشکی بابل به عنوان اولین دانشگاه علوم پزشکی استان با وجود حدودا ۴۰۰ عضو هیات علمی، ۴۰۰۰ هزار دانشجو، ۵۰۰۰ هزار کارمند، ۸ دانشکده، ۷ بیمارستان فعال، یک بیمارستان در حال ساخت، و یک بیمارستان ۲۵۰ تختخوابی با مجوز جدید چند روز پیش، حدود ۲۰۰ خانه بهداشت، ۲۵ مرکز جامعه روستایی، ۹ مرکز شهری و۲۱ پایگاه بهداشتی، دارای ۶۴ رشته تحصیلی از کاردانی تا فوق تخصص رشته های بالینی است. ولی متاسفانه در بودجه بندیها در حد شهرستان ۵۰  هزار نفری دیده نمی شود در حالیکه پوشش حداقل  نیمی از استان را به لحاظ درمانی ارائه  می دهد و عملکرد در حد فرا استانی در برخی رشته های تخصصی و فوق تخصصی بالینی است انتظار ما از قائم مقام محترم و نماینده وزیر بهداشت سرور عزیزمان جناب آقای دکتر حریرچی بازبینی و انتقال دوباره این معضل به وزارت محترم است.

دکتر جلالی در عرصه توسعه بیان داشت : توسعه نیافتگی يك معضل علمی و توسعه یک آرزوی عمومی است خواسته در میان نخبگان دستیابی به توسعه نیازمند حلقه های متعدد انسانی، مالی و برنامه ای است. تجارب انسانی بخصوص همراهی نخبگان و دانشگاهیان با مدیران دولتی از اصول اولیه دستیابی به توسعه است.