فهرست

نشست رییس بیمه سلامت استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، نشست دکتر ظفرمند رییس بیمه سلامت استان با دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت تعاملات بیمه ای و پرداخت معوقات بیمه ای مربوط به بیمه سلامت مورد بررسی قرار گرفت.

نشست رییس بیمه سلامت استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشست رییس بیمه سلامت استان با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل