فهرست

دیدار شهردار و اعضای شورای زرگرشهر با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه ،شهردار و اعضای شورای زرگرشهر با حضور در دفتر ریاست دانشگاه علوم پزشکی بابل و تبريك به دکتر سید فرزاد جلالی بعنوان سرپرست جدید دانشگاه ، دیدار وگفتگو نمودند.

 

دیدار شهردار و اعضای شورا شهر با سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل