فهرست

سومین روز از دوره ۱۴ روز کارگاه جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

سومین روز از دوره ۱۴ روز کارگاه جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز با استقبال کم نظیر علاقمندان و پژوهشگران دانشگاه در ساعت ۱۶ عصر روز پنجشنبه به پایان رسید.

شایان ذکر است که جلسات بعدی مورخ ۸ الی ۹ و ۲۳ الی ۲۴ اسفندماه ادامه خواهد یافت. طراحی این دوره ۱۴ روزه (با ثبت نام از تیم های ۴ نفره کاری و تلفیقی از علوم بالینی، پایه و دانشجویان) برای اولین بار از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه ارایه شده و امید است با همیاری و مشارکت جدی محققین دانشگاه بعنوان یک الگوی موفق در کشور در آموزش این مطالعات باشد.

سومین روز از دوره ۱۴ روز کارگاه جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

سومین روز از دوره ۱۴ روز کارگاه جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

سومین روز از دوره ۱۴ روز کارگاه جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز

سومین روز از دوره ۱۴ روز کارگاه جامع مرور سیستماتیک و متاآنالیز