فهرست

مراسم تکریم ومعارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، اعضاء هیئت علمی و کارکنان مورخ ۹۶/۱۱/۲۸ در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است: در ادامه مراسم با اهداء لوح تقدیر و قدردانی از خدمات دکتر داریوش مسلمی رئیس سابق دانشکده دکتر حسینعلی اصغرنیا به عنوان سرپرست جدید دانشکده پیراپزشکی معرفی شد.

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه سرپرست دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل