فهرست

راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات اقلام سلامت محور و قاچاق در معاونت غذا و دارو دانشگاه

راه اندازی سامانه رسیدگی به شکایات اقلام سلامت محور و قاچاق در معاونت غذا و دارو دانشگاه

به گزارش روابط عمومی معاونت غذا و دارو دانشگاه، سامانه ثبت رسیدگی به شکایات اقلام سلامت محور و قاچاق در وب سایت معاونت غذا و دارو دانشگاه به آدرس الکترونیکی http://drug.mubabol.ac.ir/CRM راه اندازی گردید.