فهرست

انالله و انا الیه راجعون

ضایعه سقوط هواپیمای آسمان تهران یاسوج و درگذشت مسافران و خدمه آن را به بازماندگان درگذشتگان و همچنین ملت عزیز ایران تسلیت عرض می نماییم.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل