فهرست

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه با حضور دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۹۶/۱۲/۲ در سالن کنفرانس معاونت تحقیقات دانشگاه برگزار شد.

گفتنی است: در ادامه مراسم با اهداء لوح تقدیر و قدردانی از خدمات دکتر محمود حاجی احمدی معاون سابق توسعه مدیریت و منابع دانشگاه دکتر ایمان جهانیان به عنوان معاون جدید توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل معرفی شد.

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم تکریم و معارفه معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی بابل