فهرست

‍ ‍ اولین دوره کارگاه یک روزه "ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت"

اولین دوره کارگاه یک روزه "ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت" ( Diseases and Health Outcomes Registry ) با حضور محققین، اعضاء محترم هیات علمی و دانشجویان به همت معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه مورخ ۱۰ اسفند ۹۶ برگزار شد.

‍ ‍ اولین دوره کارگاه یک روزه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت

‍ ‍ اولین دوره کارگاه یک روزه ثبت بیماری ها و پیامدهای سلامت