فهرست

پنجمین همایش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، پنجمین همایش دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بابل روز چهارشنبه ۹ اسفند ۹۶ با حضور پرشور دانشجویان علاقمند از دانشگاه های مختلف کشور برگزار شد.

گفتنی است ۱۶۸ مقاله با حضور بیش از ۳۰ دانشگاه کشور از جمله تهران، مشهد و شیراز برای این همایش ارسال شد. که از بین ۵۷ مقاله پذیرفته شد که در دو پنل، صبح روز گذشته به صورت اورال و پوستر ارائه شدند. بیشتر مقالات ارائه شده در این همایش در حیطه های علوم پایه و پرستاری و مامایی بوده و همچنین نوع مقالات ارسالی اکثرا پژوهشی اصیل (Original) و متاآنالیز و مروری سیستماتیک بوده است.
برای اولین بار در این همایش یک بخش فرعی نیز اضافه شد با عنوان ایده برتر دانشجویی که تعداد زیادی ایده های جالب و متنوع از سراسر کشور برای دبیرخانه همایش ارسال شد که ۵ ایده به عنوان ایده قابل تحسین پیش از مراسم اختتامیه ارائه شدند.
در پایان به ۶ مقاله برتر و ۲ ایده برتر جوایز نفیسی اهدا شد. همچنین به تعدادی از دانشجویان تیم اجرایی همایش از سوی معاونت تحقیقات و فن آوری دانشگاه تقدیر به عمل آمد.