فهرست

جلسه توجیهی استارت آپ ویکند سلامت شمال کشور

در راستای اطلاع رسانی و کسب آمادگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت شرکت در استارت آپ ویکند طی تاریخ های ۱۶ تا ۱۸ اسفند، جلسه توجیهی و پیش استارت اپ در روز شنبه ۱۲ اسفند ماه و در محل سالن امام علی (ع) برگزار گردید.

جلسه توجیهی استارت آپ ویکند سلامت شمال کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل

جلسه توجیهی استارت آپ ویکند سلامت شمال کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل