فهرست

قابل توجه اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه

کارگاه "اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی و انتشارات" با حضور دبیر محترم کمیته ملی اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی جناب دکتر احسان شمسی گوشکی مورخ ۹۶/۱۲/۲۴ در سالن شورای پژوهشی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار خواهد شد.

با توجه به ضرورت گذراندن کارگاه برای اعضاء محترم هیات علمی و محدودیت ظرفیت جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام با شماره  ۳۲۲۰۷۹۱۸ ( خانم بالغی ) تماس حاصل فرمایید.