فهرست

‍ برگزاری مراسم گرامیداشت روز مهندس در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، مراسم گرامیداشت روز مهندس با حضور دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی، دکتر جهانیان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و جمعی از مدیران و همکاران دانشگاه مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ در سالن شهید شجاعیان دانشگاه برگزار شد.

دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی بابل

مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر ایمان جهانیان معاون توسعه مدیریت و منابع علوم پزشکی بابل  سخنران مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی

مهندس مولایی سخنران مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر موسی یمین فیروز مدیریت آمار و فناوری سخنران مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی بابل

 مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی بابل

جمعی از مهندسین دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی بابل

جمعی از مهندسین دانشگاه علوم پزشکی بابل در مراسم روز مهندس دانشگاه علوم پزشکی بابل