فهرست

تقدیر از دکتر علی اکبر مقدم نیا و دکتر کریم الله حاجیان

به گزارش روابط عمومی وامور بین الملل دانشگاه، در همایش «دستیابی به مرجعیت علمی» که در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ با حضور وزیر محترم بهداشت در دانشگاه علوم پزشکی تهران برگزار گردید.

بیش از ۶۲۰ دانشمند برتر علوم پزشکی با اهدا گرنت ۲۵۰ میلیون ریالی تقدیر شدند. بدین ترتیب از دانشگاه علوم پزشکی بابل دکتر علی اکبر مقدم نیا و دکتر کریم الله حاجیان مورد تقدیر قرار گرفتند.