فهرست

نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر جلالی سرپرست دانشگاه

نشست هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر جلالی سرپرست دانشگاه و اعضای هیات امنا مورخ ۹۶/۱۲/۱۷ در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.