فهرست

سومین دوره آزمون تعیین صلاحیت بالینی فیزیسیستهای رادیوتراپی کل کشور برگزار شد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، سومین دوره آزمون تعیین صلاحیت بالینی فیزیسیستهای رادیوتراپی کل کشور در تاریخ ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه با حضور اعضای کمیته راهبردی فیزیک رادیوتراپی کشور از انجمن فیزیک پزشکی ایران در بیمارستان شهید رجایی بابلسر برگزار گردید.

در این آزمون که در دو مرحله تئوری و عملی در محل بخش فیزیک رادیوتراپی بیمارستان شهید رجایی بابلسر انجام شد، صلاحیت فیزیسیستهای رادیوتراپی کشور در موضوعات دوزیمتری ، طراحی درمان ، کنترل کیفی درمان و براکی تراپی مورد ارزیابی و گواهینامه های صلاحیت حرفه ای برای پذیرفته شدگان صادر گردید.