فهرست

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، به مناسبت ۲۲ اسفند روز بزرگداشت مقام شهدا دکتر جهانیان معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه، محمدپور مدیر توسعه سازمان و منابع انسانی به نمایندگی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه تجلیل به عمل آوردند.

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل

تجلیل از خانواده شهدا شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بابل