فهرست

۱۸ فروردین روز جهانی بهداشت گرامی باد

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، ۷ آوریل برابر با ۱۸ فروردین، روز جهانی بهداشت با شعار هرکس، هر جا، زیر چتر سلامتی نامگذاری شده است .

۱۸ فروردین روز جهانی بهداشت گرامی باد