فهرست

انتصاب معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه، طی حکمی از سوی دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل، دکتر رضا قدیمی به عنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب شد.

متن حکم بدین شرح می باشد :

جناب آقای دکتر رضا قدیمی

دانشیار محترم دانشگاه

به موجب این ابلاغ، بعنوان معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه منصوب می شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره گیری از توان علمی و پژوهشی اساتید و دانشجویان دانشگاه، نهایت تلاش خود را جهت دستیابی به اهداف ذیل مبذول فرمایید:

- حرکت در راستای اهداف پژوهشی کشور و دانشگاه

- روان سازی فرآینده های حوزه پژوهشی ضمن رعایت عدالت بین واحدهای مختلف دانشگاه

- توجه به پژوهش های کاربردی مبتنی بر نیاز های نظام سلامت

- تقویت و گسترش واحدهای توسعه تحقیقات بالینی در بیمارستانهای آموزشی

- تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و توانمند سازی اعضای هیات علمی و دانشجویان

- توسعه زیرساخت های پژوهشی و فناوری دانشگاه

- تلاش برای توسعه تحقیقات در زمینه های اپیدمیولوژی و همچنین ثبت دقیق بیماریهای شایع غیرواگیر وکشنده بویژه سرطان ها و بیماریهای قلبی و عروقی

دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل

دکتر رضا قدیمی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی بابل