فهرست

نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان بابل با دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

نشست مجمع خیرین سلامت شهرستان بابل با دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل در دفتر ریاست دانشگاه برگزار شد.