فهرست

بازدید حجت السلام والمسلمین روحانی امام‌ جمعه بابل از بخش‌های اورژانس و CCU بيمارستان آیت‌الله روحانی (ره) و عيادت از بيماران