فهرست

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل، مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود و رونمایی از نقشه جامعه علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل با حضور دکتر سید مظفر ربیعی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، اعضای هیات رئیسه و روسای دانشکده ها مورخ ۱۷ مهر ماه ۹۶ در سالن همایش دانشگاه برگزار شد.

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل - پاییز ۹۶

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل - پاییز ۹۶

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل - پاییز ۹۶

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل - پاییز ۹۶

مراسم معارفه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه علوم پزشکی بابل - پاییز ۹۶