فهرست

عکس یادگار فارغ التحصیلان دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی رامسر با دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، فارغ التحصیلان دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی رامسر با دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل عکس یادگار گرفتند.

عکس یادگار فارغ التحصیلان دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی رامسر با دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل

عکس یادگار فارغ التحصیلان دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی رامسر با دکتر سید فرزاد جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل