فهرست

برگزاری کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، کنفرانس کاربردهای بالینی اسکن قلب در بیماریهای عروق کرونر با حضور دکتر محمد افتخاری متخصص پزشکی هسته ای و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر نجفی نماینده مردم شریف بابل در مجلس شورای اسلامی، دکتر امری معاون آموزشی دانشگاه، دکتر مهرانگیز امیری متخصص پزشکی هسته ای دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بابل، متخصصین قلب و عروق، متخصصین داخلی، متخصصین پزشکی هسته ای، رادیولوژی و پزشکان عمومی، اعضای هیات علمی مورخ ۹۷/۲/۲۰ درسالن اجتماعات بیمارستان آیت الله روحانی بابل برگزار شد.