فهرست

افتخار آفرینی دانشجویان دانشگاه در دهمین جشنواره فرهنگی سیمرغ

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بابل توانستند در دهمین جشنواره بین المللی سیمرغ موفق به کسب مقام های شایسته ای گردند. رتبه های دانشجویان در این جشنواره به این شرح می باشد:

ملیحه لطفی
رتبه اول کارگردانی نمایشنامه خوانی
ملیحه لطفی
گروه اول نمایشنامه خوانی(خشم شدید فیلیپ هوتس)
محسن رضوانی
شایسته تقدیر بهترین نقش خوان مرد نمایشنامه خوانی
سوگند جبلی
جایزه ویژه نمایشنامه نویسی تئاتر صحنه ای بخش آزاد
علیرضا خرمی زاده
رتبه سوم استندآپ کمدی بخش سلامت
معصومه حاجی زاده
رتبه سوم مجری گری
علی اسماعیلی(بخش کارکنان)
رتبه سوم ترانه

نامزدهای دریافت جایزه
محبوبه مرادپور(صنایع دستی)
مصطفی توکلی(عکس بخش بین الملل)
فاطمه اسماعیلی(بهترین بازیگر زن بخش تئاتر صحنه ای آزاد)
علیرضا خرمی زاده(نثر طنز)
معصومه حاجی زاده(فیلمنامه نویسی)
ملیحه لطفی(بهترین نقش خوان زن نمایشنامه خوانی)
سوگند جبلی(نمایشنامه نویسی بخش سلامت)
امیر قربانزاده(ترانه)