فهرست

برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل مورخ ۲۳ اردیبهشت ۹۷ در مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی برگزار شد.

گفتنی است:دکتر جلالی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی بابل به همراه اعضای هیئت رئیسه دانشگاه از مرکز پیام و پایگاه دانشگاه بازدید نمودند.

 

برگزاری جلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی بابل در مرکز سازمان اورژانس ۱۱۵