فهرست

حضور خبرنگاران در اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی بابل، خبرنگاران جهت عرض تبریک به مناسبت ۲۷ اردیبهشت روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی در اداره روابط عمومی دانشگاه حضور یافتند.

حضور خبرنگاران در اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور خبرنگاران در اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور خبرنگاران در اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل

حضور خبرنگاران در اداره روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی بابل