فهرست

نقش مثبت اندیشی در بهداشت روان از دیدگاه قرآن و حدیث

مولفین: دکترحبیب الله حلیمی جلودار ، رقیه براریان مرزونی

مثبت اندیشی و بهداشت روان
ارتقاء سطح سلامت رواني افراد جامعه، يكي از مهمترين مسألۀ جوامع بشري محسوب ميشود؛ و اين امر مهم با چگونگي> بينش، نگرش و انديشۀ انسان نسبت به زندگي، ارتباط مستقيم دارد. و از آنجا كه انسان بنا به فطرت، خداجوست و از طرفي موجودي اجتماعي است، بايد بررسي شود كه تأثير خوشبيني، بدبيني و يا مثبتنگري پيرامون اين ارتباطات، در روان آدمي چگونه است؟ و آيا مثبتنگري پيرامون خويشتن، تأثير مطلوب در روان آدمي به جا خواهد گذاشت يا نه؟ در اين قسمت جوانب مختلف نقش مثبتانديشي - نسبت به خدا، مردم و خويشتن - بررسي ميشود:

برای مشاهده و دانلود اسلاید "نقش مثبت اندیشی در بهداشت روان از دیدگاه قرآن و حدیث" کلیک کنید.