فهرست

قابل توجه به علاقمندان به "جذب گرنت پژوهشی" و مشتاقان به "مقالات مروری"

 حمایت از طرح‌های تحقیقاتی در مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) 

 مرورهای کاکرین و مرکز کاکرین ایران

همراه با پرسش و پاسخ با حضور سرکار خانم دکتر بیتا مسگر پور، "مشاور معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و معاون مرکز کاکرین ایران" در روز پنجشنبه مورخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۷ ساعت ۱۲ لغایت ۱۴ در معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار میگردد.

 محققین و علاقمندان جهت نام نویسی با سرکار خانم بالغی (شماره تلفن ۳۲۲۰۷۹۱۸) تماس حاصل فرمایند.