فهرست

فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی (خرداد ۱۳۹۷)

موسسه ملي تحقيقات سلامت جمهوري اسلامي ايران (NIMAD)، فراخوان ششم طرح های تحقیقاتی (خرداد ۱۳۹۷) را به استحضار می رساند.

در این راستا، سامانه مدیریت پژوهش موسسه ( http://rms.nimad.ac.ir) از روز اول لغایت ۳۱ خردادماه ۱۳۹۷ آماده ثبت  طرح های تحقیقاتی اولیه (Pre-proposal) پژوهشگران در چهار گرنت مختلف:

الف- گرنت اصلی

ب- گرنت محقق جوان

ج- گرنت با اعتبار محدود

د- گرنت مقاله برتر است.

لازم به تذکر است این مهلت مطابق معمول فراخوان های موسسه تمدید نخواهد شد.

اطلاعات بیشتر درخصوص اولویت های کمیته های علمی-تخصصی، راهنمای متقاضیان، فرایند ثبت نام و ارزیابی طرح های تحقیقاتی موسسه در وب سایت موسسه به نشانی http://nimad.ac.ir قابل دسترس است.